مطالب شیرین روان شناسی و متافیزیک
ان ال پی . چهره شناسی و مطالب خواندنی دیگر
۱۳۸٧/۳/٢٧
ریکی چیست؟ ... نظرات() 

ریکی چیست ؟

((توضیح در ادامه مطلب))


واژه ریکی که بصورت «Rei Ki» نوشته شده و بصورت « Ray Key » خوانده می شود از دو کلمه «ری» Rei و«کی» Ki تشکیل شده است.
« ری» به معنای آگاهی معنوی بکار برده می شود.« ری» در ریکی به معنی « خرد برتر » یا «آگاهی معنوی» است که از سوی خداوند یا ضمیر برتر می آید و همه چیز را می داند.
«ری» به معنی : کل، جامع، جهانی، همگانی، روح، خدا، نیروی کیهانی، قدرت الهی، رحمت الهی، فیوضات الهی، چیزی که در همه جا حاضر است، آگاهی روحی، آگاهی روحانی، دانش فوق طبیعی، علوم متافیزیکی و باطنی، آگاهی الهی، قدرت برتر، حکمت یا خرد الهی، روح متعالی ( تکامل یافته ) دانش برتر و آگاهی برتر آمده است.
« ری » در کل از نظر معنوی معنی خدا را می دهد، از نظر علمی به معنی کل جهان و هستی است.
« ری» در اینجا به معنی انرژی و نیروی کیهانی است ((Casmic energy
« ری »یک منبع بی منتهای انرژی است که برتر است و در ماوراء است و می تواند بسوی انسانها سرازیر شود و به همه انرژی بدهد.
« کی» انرژی انسانی Energy) Human) ، انرژی محدود و کوچک یا هاله نورانی انسان (Aura) می باشد.
« کی » انرژی زندگی و نیروی حیات است، یک نوع انرژی غیر مادی است که در اطراف همه موجودات زنده وجود دارد.

کی مترادف چی ( (Chi در زبان چینی، پرانا (Prana) در سانسکریت، « تی» یا «کی» به زبان هاوایی می باشد. این کلمه« نیروی اودیک» و « بیو پلاسما» ( Biopelasma ) نیز نامیده می شود.
«کی» مایه حیات بدن و انرژی اصلی افکار و احساسات و زندگی معنوی ماست.
«کی» برای پرورش جسم و ذهن، آگاهی روحی، تجلی هدفها، پیش گویی و شفا بکار می رود.
ریکی شکلی از انرژی «کی» می باشد که کاربرد صحیح تمام انرژی های حیاتی فرعی را سازماندهی و هدایت می کند.
ذهن انسان می تواند انرژی«کی» را که در اطراف او وجود دارد متمرکز و هدایت کند. ریکی انرژی آگاهی می باشد که « ری»، «کی» را هدایت می کند یعنی ریکی خود را هدایت می کند و نیازی به هدایت ندارد! بنابراین یک تفسیر کامل از واژه ریکی چنین است: « انرژی زندگی تحت هدایت معنوی» (ریکی شفا با دست )
ریکی در شکل ساده خود یک روش یا سبک ژاپنی برای کاهش استرس و ایجاد آرامش می باشد، به استرس ها و هیجانات ناشی از زندگی ماشینی امروز توجه کنید تا اهمیت آرامش و رهایی از استرس را بیشتر دریابید.
از آنجا که ریکی سادگی زیبایی دارد و آموختن آن برای همه امکان پذیر است و نیز برای استفاده از آن نیاز به ابزار خاصی نیست، روز به روز محبوب تر می شود و تعداد کسانی که از ریکی استفاده می کنند بطور تصاعدی رو به افزایش است تا جایی که به عقیده بسیاری از صاحبنظران امروزه ریکی در میان تکنیک های هلینگ شخصی محبوبترین است.
هرکس با هر اعتقاد و مذهب می تواند ریکی را بیاموزد و از آن استفاده کند زیرا استفاده از ریکی نیاز به اعتقاد خاصی ندارد. به همین خاطر سرعت فراگیر شدن ریکی بسیار زیاد می باشد تا جایی که امروزه می توان ریکی را جهانی دانست.
بیندیشید چه زیباست جهانی آشنا با ریکی و ریکی جهانی! جهان آشنا با ریکی همچون خود ریکی، سرشار از عشق و محبت و مهربانی خواهد بود، ریکی در رسیدن بشریت به آرزوی دیرینه خود که آرامش، صلح، عدالت و مهربانی است نقش مهمی را ایفا می کند!