مطالب شیرین روان شناسی و متافیزیک
ان ال پی . چهره شناسی و مطالب خواندنی دیگر
۱۳۸٧/۳/٢٩
همه می توانند ریکی را بیاموزند ... نظرات() 

همه می توانند ریکی را بیاموزند
توانایی یادگیری ریکی به میزان هوش و توانایی تمرکز افراد بستگی ندارد و نباید سالیان دراز صرف تمرین آن شود. ریکی به سادگی از استاد به شاگرد انتقال می یابد، و بلافاصله پس از این انتقال شاگرد ریکی را کسب کرده است و می تواند آن را به کار برد. از این رو همه به آسانی می توانند ریکی را بیاموزند.
ریکی، شکل خالصی از شفابخشی است و به استعدادهای فردی یا تواناییهای اکتسابی بستگی ندارد به همین دلیل احتمال اینکه درمانگر این تجربه را مخدوش کند وجود ندارد احساس وصل مستقیم به عشق شفابخش و حمایت الهی کاملاً آشکار است.